Vytvoření a zpřístupnění elektronického archivu not pro veřejnost.

Kroky realizace:

  • sběr stávajících hudebních notových záznamů a unifikace not
  • převod hudebních děl ze zvukového záznamu do not
  • digitalizace notových záznamů
  • katalogizace notových záznamů
  • zpřístupnění notového archivu široké veřejnosti
  • obohacování not o hudební záznam
  • propagace a správa hudebního archivu