Národní notový archiv
Spolek umělců a podnikatelů v oblasti hudby a ochrany autorských práv, který spolupracuje s orgány státní správy v oblasti hudebního vzdělávání mládeže a veřejnosti. Spolek realizuje činnosti k zpřístupnění hudebních děl a pořádá sbírky na financování kultury, její podpory a její propagace.

SuperNoty, s.r.o.
Zajišťuje provozní, technologické, administrativní, účetní, technické a marketingové aktivity na provoz archivu not.