Sběr hudebních skladeb nebo notových záznamů sipka Přepis skladeb do not a pořízení katalogu skladby sipka Vytvoření webového portálu pro veřejnost
ipod notebook kytara

Vyhledávání a sběr zdrojů

Digitalizace záznamů

Vyhledávání not a záznamů