Spolek je dobrovolnou profesní organizací umělců a podnikatelů činných
v oblasti hudby a ochrany autorských práv. Koordinuje společný postup při
plánování nových projektů v oblasti hudby a umělecké tvorby, spolupracuje
s orgány státní správy i samosprávy na poli hudebního vzdělávání mládeže
a širší veřejnosti.

Poskytuje konzultace autorům hudebních děl v oblasti autorských práv.
Podporuje aktivity vedoucí k rozvoji hudebního vzdělání a ke zvýšení dostupnosti
hudebních děl pro mládež a širší veřejnost, vyvíjí činnost k zachování hudebních děl
pro budoucí generace a pořádá veřejné sbírky na financování kultury, její podpory
a propagace.

Národní notový archiv je projekt elektronické databáze notových záznamů českých,
moravských, slezských a historicky neodmyslitelně také slovenských skladeb. Od písní
lidových, anonymních a středověkých až po nejsoučasnější produkci. Od hudby klasické
přes populární až k jazzu, rocku, folku či trampské písničce. Od Chebu až po Michalovce.
Nachází a uchovává zdroje české a slovenské hudby, otevírá k nim přístup a umožňuje
i tvůrčí a badatelskou práci s těmito zdroji.